Japan Gallery Prints is for the connoisseur and experienced collector of Japanese woodblock prints.
The collection includes the works of Yoshitoshi, Hasui, Hiroshige and Hokusai.

Japan Gallery   since 1973 specializing in Japanese woodblock prints

Artist: Hasui Kawase 

Snow at Mukoujima

Publisher: S. Watanabe

Date: 1931  Size: O-ban  $4900.

Since 1973, the Japan Gallery has provided serious collectors with fine 17th to 20th century Japanese woodblock prints from the following artists: Eisen, Eishi, Eizan, Goyo Hashiguchi, Gyosai, Hanshin-zue, Hasui Kawase, Hiroaki, Hiroshige, Hiroshige II, Hokusai, Ito Shinsui, Kamisaka Sekka, Kiyochika, Kiyonaga, Kobayakawa Kiyoshi, Koryusai, Koson-Shoson-Hoson, Kotondo, Kunisada, Kuniyoshi, Munakata Shiko, Raizan Negoru, Sadahide, Toraji Ishikawa, Toyokuni, Utamaro, Yoshida Hiroshi, Yoshitoshi and Zeshin Shibata.

Japan Gallery
P. O. Box 1273
New York, NY 10028

Contact Japan Gallery
japangallery.ny@gmail.com